CALVADOS CLUB putnička agencija d.o.o.
Gundulićeva 4, HR-21000 Split, Croatia
T: +385 21 49 49 49    F: +385 21 49 49 44
E: info@calvadosclub.com

 

Contact form

Salutation
Name*
Address
Phone
-
E-mail*
Message*
Slažem se / I agree*

Ovime dajem suglasnost CALVADOS CLUB putničkoj agenciji d.o.o. za korištenje svojih osobnih podataka prikupljenih u gornjem formularu u svrhu kontaktiranja u vezi postavljenog upita. Ova suglasnost vrijedi do opoziva koji je moguće poslati na elektroničku poštu: gdpr-helpdesk@calvadosclub.com 

I hereby consent to the CALVADOS CLUB travel agency d.o.o. to use my personal information collected in the above form for the purpose of contacting the query. This consent is valid until the revocation can be sent to the e-mail: gdpr-helpdesk@calvadosclub.com

Verification